Our History

First – Class X (AISSE)

APARNA ARORA

1985

SUDHANSHU SHARMA

1986

SURBHI AMAR

1987

RANJU GUPTA

1988

DEVESH KOTHAR

1989

MONIKA MAHESHWARI

1990

PRIYA SUNDARAM

1991

AKHILA VELAYUDHAN

1992

RASHI TANEJA

1993

SWATI SINGAL

1994

CHETNA POPLI

1995

HEMANTHA GUPTA

1996

S. V. KRISHNA KUMAR

1997

SUMEDHA AMAR

1998

SANDEEP SHAINA

1999

P.B. SANJEEV

2000

ABHINAV SHARMA

2001

PRIYA SINGH

2002

DEEPAK ANAND

2003

REJO VARGHESE JACOB

2004

SANJUKTA NAIK

2005

GAURAV ANAND

2006

STUTI GOVIL

2007

ARUSHEE

2008

BHARATH NANDA KUMAR

2009

ATHUL BIJU

2010

ANMOL SARIN

2010

KARTIKAY BHARDWAJ

2010

RACHITA GARG

2011

NISHKARSH KHOKHAR

2011

CELESTA MARIAM MATHEW

2012

V. VENKITESH

2012

SIDHARTH RAWAT

2012

UJJWAL SHARMA

2013

ANURAG CHAJLANI

2014

V. VENKITESH

2012